« Tagasi

Informatsioon 2019. aasta hajaasustuse programmi taotluste esitamise kohta

Tõrva valla elanikud soovivad 2019. aastal hajaasustuse programmist toetust taotleda kokku 53 projektile.

Toetust taotletakse esialgsetel andmetel kokku 170 969,78 eurot ning omafinantseeringut on taotlejad kokku garanteerinud 89 536 eurot.

Veesüsteemide valdkonnas on esitatud 30 taotlust, kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas 20 taotlust ning juurdepääsuteede korrastamiseks ja rajamiseks 3 taotlust.

Kasusaajateks on lapsed 18 taotluse puhul. Taotlused on suunatud kontrollimisele ning puuduste korral antakse taotlejatele aega taotluste parandamiseks. Nõuetele vastavad taotlused lähevad hindamisele.

Toetuste saajad selguvad hiljemalt 5. augustiks.