« Tagasi

Taotlusvoor eraisikutele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

KIKi toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.
 
Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
 
Kes saavad toetust taotleda?
 
Toetust saavad taotleda nende piirkondade kinnistu omanikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
 
Iga kinnistu omanik saab kontrollida, kas tema kinnistu jääb toetusalasse või mitte keskkonnaregistrist või aadressiotsingu kaudu taotlemise lehel: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine 
 
Kui suur on toetuse summa?
 
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Taotlusvooru eelarve on 10 milj eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Keskmised toetuse summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot.
 
 
Kuidas taotlust esitada?
 
Taotlust on võimalik esitada:
 
 
KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil (paremal lehe ääres) e-posti teel Info@kik.ee või paberkandjal (Narva mnt 7a, VI korrus)
 
Lisainfo: