« Tagasi

Tasuta sügislehtede äravedu Tõrvas

Tõrva Linnavalitsus koostöös Tõrva Linnahoolduse Asutusega korraldab  novembrikuu jooksul tasuta puulehtede äraveo!
 
Sügislehtede tasuta äravedamiseks tuleb kinnistuomanikel registreerida end Tõrva Linnavalitsuse koduleheküljel http://torva.kovtp.ee/sugislehtede-aravedu, kus tuleb märkida nii kinnistu aadress, äraveetavate lehtede kogus (kotti, liitrit). Võimalus on teatada puulehtede äraviimisest ka telefonile 7665330.
 
NB! Iga registreeritud kinnistu juures käiakse  üks kord.
 
Lehed tuleb korjata kottidesse ja tõsta äraveo alguse kuupäevaks piirdeaia taha tänavapoolsesse serva. Enne kokkulepitud äraveo päeva tuleb lehekotte hoida oma kinnistul, kuna kotihunnikud tänaval riivavad silma.
 
Juhul kui kotid sisaldavad peale puulehtede ka muud prahti, kotte ära ei viida.
 
Kottidesse ei tohi panna oksi, õunu ega muid aiasaadusi ja olmeprügi! Ainult puulehed!
 
Lehekottide maksimum suurus on 100-150 l, millest suuremaid lehekotte ära ei viida.
 
Kinnistuomanikel on võimalik aia- ja haljastusjäätmeid viia ka oma transpordiga Härma karjääri territooriumil asuvasse Helme Ühisjäätmejaama. Aiajäätmete vastuvõtmine on tasuta.