Tõrva valla hanketeade: Tõrva valla kohalike teede hooldus 2019

Hange: Tõrva valla kohalike teede hooldus 2019

Hankija: Tõrva Vallavalitsus

Kirjeldus: Teede  greiderdamine ja  teeäärte  niitmine.

Pakkujal  peab  olema  kehtiv registreering  Majandustegevuse  registris  (MTR)  tegevusalal  "Avalikult  kasutatavate  teede korrashoid". Registreeringu olemasolu kontrollib Hankija.

Tööde teostamise periood: aprill 2019 kuni november 2019

Pakkumus esitada  etteantud  vormil või vormidel, mis on lisatud eraldi failina „Pakkumuse  vorm  Tõrva  valla teede  hooldus  2019" .

Hööveldatavaid teid  ca 181 km (endine Hummuli valla territoorium ca 67 km, endine Põdrala valla territoorium ca 34 km, endine Helme valla territoorium ca 80 km)

Teeäärte niitmise maht ja teede loetelu lepitakse kokku enne tööde alustamist.

Hange koosneb kahest osast: greiderdamine ja teeäärte niitmine. Pakkuja võib soovi korral teha pakkumise ka vaid ühele osale. Samuti on hankijal õigus vastavalt hanke tulemustele tellida pakkujalt vaid greiderdamine või teeäärte niitmine.

Hinnapakkumise esitamisega kinnitab pakkuja, et ühikuhinnad tööde teostamise perioodil ei muutu  ning töödega alustatakse peale tellija poolt saadud teadet hiljemalt  ülejärgmisel  päeval,  kui ilmastikuolud seda võimaldavad.

Teede greiderdamise vajadus perioodi jooksul: kuni neli korda aastas

Teeäärte  niitmine perioodi jooksul:  kuni  kaks  korda aastas.

Töö  tellitakse igakordselt kas telefonitsi või e-kirja teel. Tellimisele reageerimise aeg on kuni  48 tundi.

Töövõtjale  loovutatakse  töö  esmakordsel  teostamisel  teede  numbritega  plaan,  mille  alusel  toimub tööde kavandamine ja mahtude täpsustamine.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 21.03.2019, kl 10.00.

Pakkumus esitada  digiallkirjastatult  e-posti  teel  aadressil: tonu@torva.ee  või  paberkandjal aadressile Kevade tn. 1 , Tõrva linn.

Pakkumuse vorm

Täiendav info:
Tõnu Jaansalu
515 6243