Tõrva Vallavalitsus võtab tööle tugiisikud

Tugiisikuid vajatakse lasteaeda ja kooli.

14-aastane tüdruk vajab tugiisiku abi koolis.
 
4-aastane raske puudega poiss vajab tugiisiku abi, kes juhendaks ja abistaks last lasteaias erinevates tegevustes ja soodustaks positiivse kontakti loomist eakaaslastega. Lapsel on autismispektri häire.
 
11-aastane liikumispuudega poiss vajab tugiisiku abi koolis ja ühistegevustes. 
 
3-aastane poiss vajab tugiisiku abi, kes aitaks lapsel keskenduda ja püsida lasteaia tegevuste juures. Lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnused ja tal puudub ohutunne.
 
Sobiv kandidaat on täisealine isik, kes on soovituslikult läbinud ka tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga. 
 
Sobival kandidaadil on oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustada ja olla optimistlik. 
 
Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.
 
 
Lisainfo:
Grete Kangro
766 8455