« Tagasi

Tõrva vallavanema tervitus kooliaasta alguse puhul

Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!
 
On taas kätte jõudnud 1. september, teadmistepäev. Ilus soe suvi on koos kõigi oma põnevate seiklustega seljatatud ning meie tänavad täituvad taas lastega, kes ranitsad seljas, kooliteed sammuvad.
 
Paljudel käib ajaarvamine just õppeaasta ja hoopis vähem kalendriaasta järgi ning kuuleme ikka ja jälle, kuidas antakse iseendalegi uusi lubadusi just sügise eel. Soovin, et meil kõigil oleks järjepidevust oma lubadustest kinni pidada ning palju tahet seada ka julgemaid eesmärke.
 
Kallid koolilapsed, soovin teile rõõmurohket alanud kooliaastat, jätkugu teil õppimisindu ja avastamisrõõmu uutest teadmistest. Kooliskäimine, see on ju kui põnev retk teadmistemaailmas. Olgu uuel õppeaastal ka kõige kõrgemad teadmistetipud teie jaoks vallutatavad. Jätkugu teil püsivust ja ärge lööge käega ainetundidele, mis esialgu võivad näida liiga igavad või rasked.
 
Austatud õpetajad, teie professionaalsusest ja vastutustundest sõltub palju. Julgustan teid mitte jääma kinni oma aineraamidesse. Märgake noori laiemalt ja leidke põnevaid võimalusi jõudmaks ka nende noorteni, kellele pealtnäha ehk ainegi ei tundu meeldivat. Usun, et kõik on võimelised õppima, tuleb vaid leida see õige moodus ja lähenemine. Innustagem, märgakem, hooligem.
 
Head lapsevanemad, õppimine ootab ees ka kõiki meid. Soovin, et leiaksite oma igapäevases kiires elutempos alati aega, et pöörata tähelepanu oma lastele, neid kuulates ja märgates. Looge oma lapsega usalduslik suhe. Toetage ja tundke huvi nende tegemiste vastu. Leidke aega, et koos oma lapsega heita pilk kooliõpikutesse, üheskoos lugedes ja arutledes ning leides vastused ka kõige raskematele küsimustele.
 
2017. aastal Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel läbiviidud rahuloluküsitlused näitavad, et kõige vähem on õpilased kooliga rahul põhikooli teises pooles. Antud periood kattub arenguetapiga, mil noorukid tunnevad vajadust testida piire, avastada end ja ümbritsevat omal käel, püüelda suurema iseseisvuse poole. See võib aga kaasa tuua mitmeid väljakutseid ja paraku ka konflikte suhtlustasandil, mis võivad viia omakorda sotsiaalsete probleemide, näiteks koolikiusamiseni. Siin üleskutse meile kõigile – märkame, hoolime ja toetame üksteist.🧡
 
Pidagem meeles, et haridus on üks meie väärtustest, mis annab meie rahvale paremad tulevikuväljavaated. Tsiteerides president Toomas Hendrik Ilvest: "Eestile annavad sära ikka tarkus ja heatahtlikkus, nutikus ja töökus. Seda kõike saame koolist, mis teebki just haridusest ja koolist Eesti kestmise tuuma."
 
Haridusest saab alguse kõik – inimese silmaring, riigi võime jääda ellu ja ka meie üldine heaolu.
 
Soovin kõigile ilusat algavat uut õppeaastat!🍁
 
Maido Ruusmann
Tõrva vallavanem