« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 19. detsembril

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 19.detsembril 2017 algusega kell 16.00 Tõrva Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:

1. Hummuli Rahvamaja tegevuse lõpetamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

2. Hummuli Rahvamaja põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

3. Riidaja Kultuurimaja tegevuse lõpetamine
Ettekandja:  abivallavanem Kalev Laul

4. Riidaja Kultuurimaja  põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

5. Jeti Päevakeskuse tegevuse lõpetamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

6. Jeti Päevakeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul

7. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips

8. Tõrva valla põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

9. Tõrva linna 2017.a. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Tõrva Linnavalitsuse pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

10. Helme valla 2017.a. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Tõrva Linnavalitsuse pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

11. Hummuli valla 2017.a. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Tõrva Linnavalitsuse pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

12. Põdrala valla 2017.a. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Tõrva Linnavalitsuse pearaamatupidaja Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

13. Tõrva Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

14. Maamaksu määra kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Aivar Uibu
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma

15. Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Ettekandja: abivallavanem Aivar Uibu

16. Kinnisasja omandamiseks loa andmise toetamine
16.1. Puide talu OÜ taotlus
16.2.  OÜ Lauer taotlus

Ettekandja: Helme/Hummuli Vallavalitsuse maakorraldaja Arvo Kargu

17. Ala küla, Linna küla ja Helme aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027 vastuvõtmine
Ettekandja: Helme Vallavalitsuse ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs

18. Tõrva valla Taagepera küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 vastuvõtmine
Ettekandja: Helme Vallavalitsuse ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs

19. Hüvitise maksmine seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann

20. Vallavolikogu spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

21. Vallavolikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: komisjoni esimees

22. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

23. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: komisjoni esimees

24. Vallavolikogu noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

25. Vallavolikogu noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja:  komisjoni esimees

26. Vallavolikogu planeeringu-vallavara komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

27. Vallavolikogu planeeringu-vallavara komisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: komisjoni esimees

28. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

29. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja: komisjoni esimees

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
volikogu esimees