Tõrva Vallavolikogu istung toimub 31. oktoobril

1. Vallavanema valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

2. Vallavanemale töötasu ja hüvitise määramine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

3. Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine
Ettekandja: vallavanem

4. Vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem

5. Palgalistele vallavalitsuse liikmetele töötasu ja vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
Ettekandja: vallavanem

6. Hüvitiste maksmine seoses volituste lõppemisega vallavanematele ja volikogu esimeestele
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

7. Tõrva linnapeale lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

8. Hüvituse maksmine seoses volituste lõppemisega palgalistele valitsuse liikmetele
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

9. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: vallavanem

10. Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017-2025 vastuvõtmine
Ettekandja: Tõrva Linnavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Maarja Pokk

11. Esindajate ja asendajate nimetamine Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
Tõrva Vallavolikogu esimees