Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 19.märtsil 2019 algusega kell 16.00 Tõrva
Vallavolikogu saalis (Kevade 1, Tõrva) järgmise päevakorraga:
 
1. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
 
2. ENSV taluseaduse alusel antud maa kasutusõiguse lõpetamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 
3. Ehitiste peremehetuks tunnistamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 
4. Tõrva Vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise
tingimused ja kord" muutmine
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivson
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips
 
5. Volikogu esimese aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov
 
6. Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov
 
7. Tõrva Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 35 "Volikogu alatiste komisjonide
moodustamine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov
 
8. Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov
 
 
9. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tiiu Vips
 
10. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Ettekandja: abivallavanem Kalev Laul
Kaasettekandja: noorsootöökomisjoni esimees Eero Viisu
 
11. Tõrva valla 2019.a eelarve II lugemine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma
 
12. Tõrva valla 2019.a eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Maire Appo
Kaasettekandja: majandus-eelarve komisjoni esimees Ilona Leetma
 

Määruste eelnõud

Enn Mihailov
Tõrva Vallavolikogu esimees