« Tagasi

Tõrva Vallavolikogu istungi päevakord

Tõrva Vallavolikogu istung toimub 21.mail 2019 algusega kell 16.00 Ala Põhikooli
(Kooli, Ala küla) väikeses saalis järgmise päevakorraga:
 
1. Ülevaade Ala Põhikooli tööst
Ettekandja: direktori kt Ülle Taal
 
2. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Maido Ruusmann
 
3. Vallavara valitsemise kord II lugemine, vastuvõtmine
Ettekandja: vallamajanduse osakonna juhataja Tõnu Jaansalu
 
4. Jõe kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 
5. Kuusemetsa kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 
6. Piima haljasala kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 
7. Riiska järv kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 
8. Tõrva Vallavolikogu 31.10.2017 otsuse nr 29 muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov
 
9. Tõrva valla esindajate nimetamine hoolekogudesse
Ettekandja: volikogu esimees Enn Mihailov
 
Eelnõud
 
Enn Mihailov
volikogu esimees