Tõrva Vallavalitsuse ametnikud

 Ametikoht Nimi Haridus/eriala Kontakt
 Vallavanem Maido Ruusmann keskharidus 766 5311
maido(at)torva.ee
 Abivallavanem
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Aivar Uibu kõrgem/agronoomia aivar(at)torva.ee
 Abivallavanem Andres Agan kõrgem/ettevõttemajandus 506 0382
andres.agan(at)torva.ee
 Avalike suhete  spetsialist Sandra Saar kõrgem/ajakirjandus ja kommunikatsioon sandra.saar(at)torva.ee
 Arendusspetsialist Ilona Tiigi   766 5313
ilona.tiigi(at)torva.ee
 Kantselei      
 Vallasekretär Signe Kiin kõrgem/õigusteadus 
magister
766 5314
signe(at)torva.ee
 Vallasekretäri abi Tiina Õunpuu kõrgem/matemaatika 766 5316
tiina.ounpuu(at)torva.ee
 IT spetsialist Henno Täht kesk-eri/personaalarvutid ja arvutivõrgud 5101826
henno.taht(at)torva.ee
 Sekretär Reelika Lipping rakenduskõrgharidus/juhiabi 766 5310
torva(at)torva.ee
 Finantsosakond      
 Finantsjuht Maire Appo kõrgem/ökonomist-organisaator 766 5320
maire(at)torva.ee
 Pearaamatupidaja Külli Kasak kesk-eri/raamatupidaja 767 9732
kylli.kasak(at)torva.ee
 Raamatupidaja Eda Lend kesk-eri/raamatupidamine 766 5321
eda(at)torva.ee
 Raamatupidaja Juta Kõrran kesk-eri/planeerimine 767 9761
juta.korran(at)torva.ee
 Raamatupidaja Malle Aavastik kesk-eri/eelarveline raamatupidamine 766 8456
malle.aavastik(at)torva.ee
 Sekretär-raamatupidaja Aime Raidla kesk-eri/programmeerimistehnika 766 5348
aime.raidla(at)torva.ee
 Sotsiaalosakond      
 Sotsiaalosakonna juhataja
 
Kristi Liivson
 
kõrgem/sotsiaaltöö korraldus
kasvatusteaduste magister/eripedagoog-nõustaja
766 5347
kristi.liivson(at)torva.ee

 Sotsiaaltööspetsialist
 Teenistussuhe peatunud

Siret Sarv kõrgem/sotsiaaltöö  
 Sotsiaaltööspetsialist Kersti Köster kõrgem/agronoomia 767 9733
kersti.koster(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Eve Laar kõrgem/sotsiaaltöö 767 9764, 521 4317
eve.laar(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Kristi Kiusalaas kõrgem/sotsiaaltöö 530 90211
kristi.kiusalaas(at)torva.ee
 Lastekaitsespetsialist Ester Siirak kesk-eri/hooldustöötaja 766 8455, 5 860 8005
ester.siirak(at)torva.ee
 Lastekaitsespetsialist Kaie Lomp   766 8455, 5 302 1125
kaie.lomp(at)torva.ee
 Hoolduskoordinaator Kristi Napast   5 919 3522
kristi.napast(at)torva.ee
 Haridus- ja   kultuuriosakond      
 Spordi- ja rahvatervise 
 spetsialist
Tiina Neumann keskharidus 766 5340
tiina.neumann(at)torva.ee
 Kultuurispetsialist Piret Karu   766 5322
piret.karu(at)torva.ee
 Vallamajanduse osakond      
 Juhataja Tõnu Jaansalu kõrgem/transport ja logistika 766 5312
tonu.jaansalu(at)torva.ee
 Hooldusjuht Heli Otti kesk-eri/maastikukujundus 766 5330
heli.otti(at)torva.ee
 Keskkonna- ja ehitusosakond      
 Keskkonnaspetsialist Terje Tomson
teenistussuhe peatunud
   
 Keskkonnaspetsialist
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Madis Mumm
kõrgem/vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, magister
766 5318
madis.mumm(at)torva.ee
 Maakorraldusspetsialist
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Arvo Kargu kõrgem/maaparandus 766 8454
arvo.kargu(at)torva.ee
 Vallaarhitekt      
 Ehitusspetsialist
 Töökoha aadress: Tartu 20, Tõrva
Andres Jurs kõrgem/ehitustehnika 766 8453, 506 9331
andres.jurs(at)torva.ee