Tõrva valla erateede remondi- ja ehitustööde toetus

Tõrva vallavolikogu on kehtestanud valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise korra, mille eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel.

2020. aastal on valla eelarves planeeritud toetusteks 40 tuhat eurot.

Toetust saab taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel või asukoht äriregistri andmetel on Tõrva vald ja kes omab Tõrva valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel.

Toetuse suuruseks on kuni 50 protsenti tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot ühe eratee kohta aastas.

Toetuse taotlusi saab esitada Tõrva valla kodulehel vastavas taotluskeskkonnas, saata täidetud taotlusvorm digitaalselt allkirjastatult aadressile torva(at)torva.ee või tuua Tõrva Vallavalitsusse aadressil Kevade 1, Tõrva.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE ON SELLEKS AASTAKS LÕPPENUD. 

Kokku esitati 2020. aastal 48 taotlust ning kõik esitatud taotlused rahuldati. Sel aastal eraldati erateede remondiks kokku 24255,05 eurot.

Toetuse taotlemine
 
E-taotlemine
 
  • www.torva.ee lehe ülemises paremas osas on kast "Logi sisse"
  • logi sisse ning sisesta PIN1 
  • peale sisselogimist avaneb käesoleva lehe allosas e-taotlusvorm
  • seejärel täida taotlusvorm ning digiallkirjasta, sisestades PIN2
Taotlusi võetakse vastu kuni 15. aprillini 2020.
 
Täiendav info:
 
Tõnu Jaansalu
515 6243
766 5312
tonu(at)torva.ee