Hajaasustuse programmist 2021. aastal toetuse saajad

2021. aastal laekus Tõrva Vallavalitsusele kokku 60 taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist. Hindamiskomisjonile suunati hindamiseks 55. Toetust taotleti kokku 167 263,64 eurot. Riigihalduse minister otsustas oma 28.05.2021 käskkirjaga nr 101 eraldada Tõrva vallale riigi poolt hajaasustuse programmi toetusteks 48 004,00 eurot. Tõrva valla 2021. aasta eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetusteks 51 849,46 eurot.

2021. aastal kuulub rahuldamisele hindamistulemuste alusel moodustunud pingerea 35 toetuse taotlust kogusummas 99 853,46 eurot.

Jrk nr

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

Projekti nimi

Toetuse suurus (€)

1.

Airika Haavapuu

Puurkaevu rajamine (Alamõisa küla, Sepatare)

4402,00

 

2.

Meret Liinold

Veepuhastusseadmed (Jõgeveste küla, Härmatalu)

738,07

3.

Liina Saavaste

Majapidamise veevarustuse parandamine (Hummuli alevik, Tiigi 8)

3618,47

4.

Liina Saavaste

Septiku ja imbtunneli ehitamine (Hummuli alevik, Tiigi 8)

2881,53

5.

Hille Moosus

Kanalisatsiooni lahendus (Patküla, Savioja)

2251,20

6.

Riho Sumberg, Karl Regor Vaal, Reigo Stamm, Valev Leeduks, Pirgit Voolaid, Gerta Erdfeldt, Jaan Erdfeldt

Puurkaevu rajamine (Möldre küla, Tamme)

 

4317,48

7.

Kaido Apalkov

Puurkaevu rajamine (Jõgeveste küla, Sõduri)

4261,20

8.

Kristel Teiter

Puurkaevu ja veetrassi rajamine (Jeti küla, Hundi)

 

5547,60

9.

Jaan Kolk

Sookru talu reoveepuhastusseadmete ja-süsteemide rajamine (Kulli küla)

2449,79

10.

Kairi Ruus

Septiku paigaldamine ja imbväljaku ehitus (Möldre küla, Suurepeebu)

2700,00

11.

Valeri Kolbin

Puurkaevu loomine (Alamõisa küla, Lillemäe)

4538,58

12.

Korneelia Anton

Juku talu puurkaevu rajamine ja külmaveetrassi ehitus (Rulli küla)

3256,20

13.

Korneelia Anton

Juku talu elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine (Rulli küla)

1310,52

14.

Ahto Näks

Salvkaevu süvendamine/puhastamine ja vee majja toomine (Piiri küla, Jaava)

1205,61

15.

Jaan Marks

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Kähu küla, Kõrelaane)

2328,00

16.

Karin Õim

Välgi talu kanalisatsioonisüsteem (Leebiku küla)

2824,00

17.

Peeter Kulasalu

Jaanitoa veetrassi rajamine (Alamõisa küla)

1848,00

18.

Elli Aruväli

Veevarustussüsteemide valdkonna project (Karjatnurme küla, Vaida)

402,00

19.

Maria Usk

Aastaringselt juurdepääsetava juurdepääsutee rajamine (Jeti küla, Laugaste)

6500,00

20.

Jaanus Juhanson

Puurkaevu rajamine (Koorküla, Lillemäe)

4273,26

21.

Jaanus Juhanson

Septiku paigaldamine ning imbväljaku rajamine (Koorküla, Lillemäe)

2226,74

22.

Aivar Liblik

Joogivee kvaliteedi parandamine (Patküla, Mardimäe)

964,80

23.

Viivi Lillepeska

Kanalisatsioon (Taagepera küla, Kase)

1575,84

24.

Mait Tamberg

Kanalisatsioonisüsteemide rajamine (Pori küla, Kassitamme)

2779,43

25.

Milvi Parkja

Kanalisatsioonisüsteem, imbväljak (Jõgeveste küla, Side)

1846,69

26.

Sulev Sõrmus

Puurkaevu ja veetrassi rajamine koos pumbasüsteemi paigaldamisega (Kulli küla, Lustmetsa)

4663,20

27.

Jaanus Võrk

Kanalisatsioonisüsteemid (Patküla, Vahetalu)

2881,50

28.

Sulev Sõrmus

Septiku paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi rajamine (Kulli küla, Lustmetsa)

1836,80

29.

Tiiu Berg

Mäeni veesüsteemi rajamine (Pori küla)

651,24

30.

Peeter Pihu

Puurkaevu rajamine, projekteerimine, kooskõlastused (Piiri küla, Rahamäe

4623,00

31.

Kaja Muller

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Möldre küla, Arstle)

3113,89

32.

Tiit Loim

Valga maakond, Tõrva vald, Uralaane küla, Ura talu kaevu rajamine

4237,08

33.

Hanno Pärnaste

Veevarustussüsteemi rajamine (Roobe küla, Pärdi)

761,38

34.

Merle Riitsaar

Pedajamäe kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Kähu küla)

2912,76

35.

Peeter Kulasalu

Jaanitoa kanalisatsioonisüsteemi rajamine (Alamõisa küla)

3125,60