Tõrva kino Koit

Tõrva kino on Tõrva kesklinnas asuv ajastutruu välimusega, muinsuskaitse all olev ja stalinistlikku arhitektuurijoont jälgiv kinohoone, mis on ehitatud 1950. aastatel tüüpprojekti järgi ning mis avati 1953. aasta 1. septembril kino „Koit" nime all. 
 
Hetkel opereerib Tõrva kino MTÜ Tõrva Kinosõprade Selts ning kinos toimuvad kinoseansid iganädalaselt neljapäevast pühapäevani.
 
Kinokava, koos kalendri, tulevate filmide, piletiinfo jms-ga leiab Tõrva kino koduleheküljelt.
 
 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
  Margo Metsoja  

5 632 3049
margo.metsoja(at)gmail.com

  Piret Karu   553 6209
piretkaru001(at)gmail.com

 

 

Projektid

Tõrva Vallavalitsus (projekti esitamisel Tõrva Linnavalitsus) soetas 2018. aastal läbi Leader-meetme toetuse Tõrva kinno õhksoojuspumbad (3 tk).
 
Veel täiendati läbi meetmetoetuse kinosaali uute istmete näol. Tegemist on kasutatud istmetega, mis renoveeriti täielikult. Kinosaalis on nüüdsest varasema puidust toolide asemel pehmed punased teatritoolid, mis oluliselt suurendavad Tõrva kino külastajate kinoelamuste kvaliteeti
 
Projekti üldeesmärgiks oli õhksoojuspumpade soetamisega ja istmete renoveerimisega kino kvaliteedi tõstmine  ja kinotegevuse arendamine, et piirkonna elanikel oleks rohkem võimalusi vabaajaveetmiseks ja koostegemiseks ning, et seeläbi on Tõrva piirkond elu- ja puhkekeskkonnana atraktiivne, tõusnud on  piirkonna sotsiaalne ja majanduslik heaolu ning suurenenud on elanike oskused ja teadmised, noored panustavad piirkondlikku tegevusse, lapsed ja noored on kaasatud ja aktiivsed,  pidurdunud on noorte ja tööealiste inimeste väljaränne, suurenenud on kogukonna koostöövõime, era-, avaliku ja kolmanda sektori vaheline partnerlus ja väliskoostöö, kogukonnad on aktiivsed ja eestvedajad motiveeritud.
 
Uuendades Tõrva kino sisu ja muutes piirkonna elanikele kinos käimine mugavamaks ja paremaks, on piirkonna elanikel ning eelkõige noortel kohapeal kättesaadavad rohkem võimalusi vabaajaveetmiseks ja koostegemiseks ja noored on kaasatud rohkem kogukonna tegevusse. Elanikel ei ole tarvidus minna kinoteenuseid tarbima väljapoole Tõrvat, vaid rohkem teenuseid on saadavad kohapeal.    
 
Õhksoojuspumbad ja renoveeritud kinotoolid Tõrva kinno said soetatud Mulgimaa Arenduskoja piirkonna Leader-projektide kaudu (strateegia 2014-2023 II meetme " Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine " taotlusvoorust).