Tõrva Linnaraamatukogu poolt pakutavad teenused

Lugejaks vormistamine - lugejaks vormistamisel tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument. Kui lugeja on oma allkirjaga tõendanud, et ta kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja, saab ta lugejapileti. Pilet on tasuta. Lugejapileti kaotamisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu. Kaotatud pileti asendamine maksab täiskasvanutele 2.00 €, õpilastele 1.00  €. Lugejapileti omamine annab õiguse kasutada kõiki raamatukogu teenuseid, k.a. AIP. Oma kontaktandmete muutumisest tuleb koheselt raamatukogule teada anda.

Teavikute kojulaenutamine - tagastamistähtaeg 1 kuu, enamkasutatavatel teavikutel 2 nädalat, perioodikal 3 päeva. Koju ei lanutata teatmeteoseid, viimase nädala ajalehti ja ajakirju! Teavikute kohalkasutuses on eriti väärtuslikud teatmeteosed.

RVL - raamatukogudevaheline laenutus. RVL-i kaudu on raamatukogu lugejail võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest Eesti raamatukogudest (väljaarvatud maakonna raamatukogudest) tasuta. RVL-i kaudu saab tellida raamatuid, noote ning ajakirja- ja ajaleheartiklite koopiaid. Koopiad on tasulised. RVL-i kasutamisel maksab lugeja teaviku tagasisaatmise postikulu. Tellida ei saa enne 1945.a. ilmunud trükiseid.

AIP – Avalik Internetipunkt

Hinnakiri

Kaotatud või kõlbmatuks muutunud lugejakaardi asendamine

  • Täiskasvanule - 2,00 €
  • Õpilastele (kuni 18. eluaastani) - 1,00 €
  • AIP – Avalik Interneti Punkt – tasuta

Koopiate tegemine, väljatrükk arvutist

  • Must-valge A4 (1lk) - 0,10 €
  • Must-valge A4 pilt (1lk) - 0,50 €
  • Värviline A4 (1lk) - 0,75 €
  • Must-valge A3  (1lk) - 0,75 €
  • Skaneerimine A4 (1lk) - 0,50 €

Viivise suurus tähtajaks tagastamata teavikute eest 0,20 € iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

Alus: Tõrva Vallavalitsuse korraldus 07. august 2018 nr. 452