Tööpakkumised

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi VALLASEKRETÄRI ABI ametikohale

Ametikoha põhiülesanded on:

-       vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite tehniline teenindamine;

-       õigusaktide avaldamine Riigi Teatajas;

-       rahvastikuregistri toimingute tegemine;

-       dokumendihalduse korraldamine;

-       vallasekretäri ja sekretäri asendamine.

Nõuded kandidaadile:

-       juriidiline kõrgharidus või KOKS § 55 lg 2 p 3 nõuetele vastavus;

-       eesti keele oskus kõrgtasemel;

-       teadmised ja oskused dokumendihalduses.

Kasuks tuleb:

-       perekonnaseisuametniku tunnistuse omamine;

-       töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

-       põhipalka 1400 eurot;

-       35 kalendripäeva põhipuhkust;

-       kaasaegset töökeskkonda ja meeldivat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

-       CV;

-       haridust tõendava dokumendi koopia;

-       muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30.aprillil 2021 (k.a) digiallkirjastatult e-posti aadressil torva@torva.ee või Tõrva Vallavalitsusele aadressil Kevade 1, 68605 Tõrva. 

Lisainformatsioon: Signe Kiin, vallasekretär, signe.kiin@torva.ee, tel 766 5314

 

Tõrva lasteaed Mõmmik võtab tööle kaks sobitusrühma õpetajat

Ootame Sind, kui:

 • sul on kvalifikatsioonile vastav haridus (kõrgharidus, eripedagoogilised kompetentsid ja pedagoogilised kompetentsid);
 • sulle meeldib meeskonnatöö ja suhtlemine;
 • armastad lastega töötamist ja soovid anda oma panuse tuge vajava lapse arengu toetamiseks;
 • oled avatud uutele ideedele.

Omalt poolt pakume:

 • toetavat ja looduskaunist töökeskkonda ajaloolises suvituslinnas Tõrvas;
 • tänapäevaseid töötingimusi;
 • vahvaid ja särasilmseid lapsi;
 • igakülgset toetust.

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 10.05.2021 aadressil Valga 58a, 68607 Tõrva linn, Tõrva vald või digiallkirjastatult e-posti aadressil lisanna.kaar@torva.ee

Tööle asumine 09.08.2021.

Lisainfo: Lisanna Kaar, Lasteaia Mõmmik direktor, lisanna.kaar@torva.ee; 5281977

 

Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Ala Põhikooli ja Ritsu Lasteaia-Algkooli direktori ametikohale

100-aastases Ala Põhikoolis tegutsevad ühiselt üks lasteaia liitrühm ja 9- klassiline põhikool koos õpilaskoduga. 27-aastases Ritsu Lasteaed-Algkoolis tegutsevad kolm lastaia liitrühma ning algkooli astmes 1.-4. klass. Koolipered ootavad oma meeskonda innustavat ning õpilastest hoolivat koolijuhti.

  Edukal kandidaadil on:

 • täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori nõuded;
 • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 •  ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 •  kaasaegsete infotehnoloogiate kasutamise oskus;
 •  B- kategooria juhtimisõigus.

Kandideerijal palume esitada:

 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri teemal „Väikekooli ja koolieelse lasteasutuse juhtimisest 21. sajandil" ning edasisest arengust (maksimaalselt 2 lk A4);
 • muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Omalt poolt pakume:

 •  palk alates 1500 eurot;
 •  vajaduse korral abi eluaseme leidmiseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Tööaeg: täistööaeg.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 30. maiks 2021 digiallkirjastatult Tõrva Vallavalitsuse e-posti aadressil torva@torva.ee.

Lisainformatsioon: Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem Lauri Drubinš, telefon 512 4285, e-post lauri@torva.ee

 

Tõrva Vallavalitsus võtab tööle kultuurivaldkonna loovjuhi

Loovjuht osaleb kultuuritegevuste loovlahenduste väljatöötamises ning elluviimises ning esindab Tõrva valda Tartu 2024 kultuuripealinna tegevustes.

Edukal loovjuhil on: 

 • töökogemus ja hea orienteerumine kultuurivaldkonnas; 
 • valmisolek töötada paindliku töögraafikuga;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus kultuurivaldkonnas;
 • lai silmaring ning oskus ja julgus kontaktvõrgustiku arendamiseks edukate koostööprojektide õnnestumise nimel;
 • inglise keele valdamine kõnes ja kirjas.

Pakume:

 • loovat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • paindlikku tööaega ja tööle väärilist tasu;
 • rohkelt võimalusi kõige julgemate ideede elluviimiseks ja tiimi, kellega võib koos luurele minna.

Tööle asumise aeg: koheselt

Kandidaatidel palume esitada CV koos palgasooviga ning loovlahendus esimest projektist, mida Tõrva vallas ellu viia hiljemalt 10. maiks 2021 e-postile torva@torva.ee

Lisainformatsioon: Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem Lauri Drubinš, telefon 512 4285, e-post lauri@torva.ee


Tõrva Vallavalitsus võtab tööle särasilmse haridus- ja kultuurispetsialisti!

Edukas kandidaat:

 • on omandanud kõrghariduse;
 • tunneb koordineeritavat valdkonda;
 • omab B-kategooria juhiluba;

Vallavalitsus pakub:

 • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud toetavas meeskonnas;
 • nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • elulookirjeldus;
 • essee teemal "Haridusvaldkonna võimalused ja väljakutsed Tõrva vallas" (kuni 2 A4 lk)
 • haridust tõendavad dokumendid
 • palgasoov
 • kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise.

Kandidaatidel palume esitada vajalikud dokumendid hiljemalt 1. juuniks e-aadressile torva@torva.ee. Märksõna: haridus- ja kultuurispetsialist

Lisainfo: Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem Lauri Drubinš, telefon 512 4285, e-post lauri@torva.ee