Tõrva Vallavalitsuse ametnikud

 Ametikoht Nimi Haridus/eriala Kontakt
 Vallavanem
Maido Ruusmann       
keskharidus


766 5311
maido(at)torva.ee

 Abivallavanem Aivar Uibu kõrgem/agronoomia 515 3546, 766 8451
aivar(at)torva.ee
 Abivallavanem Lauri Drubinš kesk-eri/rekreatsioonikorraldus 512 4285, 766 5319
lauri.drubins(at)torva.ee
 Avalike suhete spetsialist

Marianne Sokk

kõrgem/ajakirjandus ja kommunikatsioon 522 8355
marianne.sokk(at)torva.ee
 Arendusspetsialist Ilona Tiigi   766 5313
ilona.tiigi(at)torva.ee
Tõrva valla turismikoordinaator Epp Kalja   5626 0689
epp.kalja(at)valgamaa.ee
 Kantselei      
 Vallasekretär Signe Kiin kõrgem/õigusteadus 
magister
766 5314
signe(at)torva.ee
 Vallasekretäri abi Eve Eisen kõrgem/maakorraldus 766 5316
eve.eisen(at)torva.ee
 IT spetsialist Henno Täht kesk-eri/personaalarvutid ja arvutivõrgud 5101826
henno.taht(at)torva.ee
 Sekretär Reelika Lipping rakenduskõrgharidus/juhiabi 766 5310
torva(at)torva.ee
 Finantsosakond      
 Finantsjuht Maire Appo kõrgem/ökonomist-organisaator 766 5320
maire(at)torva.ee
 Pearaamatupidaja Külli Kasak kesk-eri/raamatupidaja 767 9732
kylli.kasak(at)torva.ee
 Raamatupidaja Eda Lend kesk-eri/raamatupidamine 766 5321
eda(at)torva.ee
 Raamatupidaja Juta Kõrran kesk-eri/planeerimine 767 9761
juta.korran(at)torva.ee
 Sekretär-raamatupidaja Aime Raidla kesk-eri/programmeerimistehnika 766 5348
aime.raidla(at)torva.ee
 Sotsiaalosakond      
 Sotsiaalosakonna juhataja
 
Taimo Tugi
 
  766 5347, 5301 4335
taimo.tugi(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Kersti Köster kõrgem/agronoomia 767 9733
kersti.koster(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Eve Laar kõrgem/sotsiaaltöö 767 9764, 521 4317
eve.laar(at)torva.ee
 Sotsiaaltööspetsialist Kristi Kiusalaas kõrgem/sotsiaaltöö 530 90211
kristi.kiusalaas(at)torva.ee
Lastekaitsespetsialist Hele Adamson   766 8455, 530 21125
hele.adamson(at)torva.ee
Lastekaitsespetsialist Liina Põldsalu   5860 8005
liina.poldsalu(at)torva.ee

 Lastekaitsespetsialist

teenistussuhe peatunud

Kaie Lomp    
 Haridus- ja   kultuuriosakond      
 Spordi- ja rahvatervise 
 spetsialist
Tiina Neumann keskharidus 766 5340
tiina.neumann(at)torva.ee
 Vallamajanduse osakond      
 Juhataja Tõnu Jaansalu kõrgem/transport ja logistika 766 5312
tonu.jaansalu(at)torva.ee
 Hooldusjuht Heli Otti kesk-eri/maastikukujundus 766 5330
heli.otti(at)torva.ee
 Keskkonna- ja ehitusosakond      

Keskkonnaspetsialist

Terje Tomson
kõrgem/keskkonnatehnoloogia
766 5318
terje.tomson(at)torva.ee

Maakorraldusspetsialist

Arvo Kargu kõrgem/maaparandus 766 8454
arvo.kargu(at)torva.ee

Ehitusspetsialist

Andres Jurs kõrgem/ehitustehnika 766 8453, 506 9331
andres.jurs(at)torva.ee