Hummuli puhkeala arendamine

Hummuli puhkealal parendatakse terviseradasid, milleks soetatakse 600 puistekuupmeetrit  hakkpuitu ja jaotatakse see raja nendele osadele, mis on katmata või ebapiisavalt kaetud.

Laululava juurde paigutatakse 24 ühesugust pinki. 3m pikkune pargipink toetub kahele otsmisele halli tooni pesubetoonist jalandile. Hummuli puhkealale antakse lisaväärtus discgolfi pargi rajamise näol.  Miljööväärtuslikus piirkonnas ja ajaloolist mõisaparki hõlmav Hummuli puhkeala saab lisavõimaluse tervistava puhkuse ja turismi arendamiseks.

Projekti üldeesmärgiks on Hummuli puhkeala arendamine vabaaja –, spordi – ja puhkevõimalusi pakkuvaks piirkonnaks.

Projekti otsesed eesmärgid:

  • Hummuli puhkealale lisandväärtuse andmine - Hummuli puhkealale discgolfi pargi rajamine
  • Hummuli puhkeala kasutamise parendamine:
  1. terviseraja katteks hakkepuidu ostmine, rajale laialivedu ja laotamine
  2. pargipinkide hankimine

Projekti oodatav tulemus: Hummuli puhkeala külastatavus ja tuntus suureneb, tervislikke eluviise harrastavate kogukonnaliikmete arv kasvab. Noortel on alternatiivset tegevust vabas õhus. On valminud uus discgolfi park, mida tutvustatakse nii www.terviserajad.ee ja www.discgolfirajad.ee lehel ning kuhu ootame külastajaid Eestist ja Läti Vabariigist.

Hummuli puhkeala terviserajad on parendatud, rajakate on terves ulatuses meeldivalt hakkpuiduga kaetud. Hummuli puhkealal on hea korraldada kultuuriüritusi vabas õhus, sest laululava juurde on lõpuks loodud turvaline ja ühtlane pargipinkide ala. See kindlasti suurendab külastajate arvu ning pikendab nende kohalviibimist (näiteks jaani- ja looduspäeval, mis kestavad üle 4 tunni).

Lisaväärtusega ja parendatud terviseradadega Hummuli puhkeala on avalikus kasutuses.