Kontakt

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Abivallavanem Lauri Drubinš   512 4285, 766 5319
lauri.drubins(at)torva.ee

 Spordi- ja rahvatervise 
 spetsialist

Tiina Neumann
 

5 664 0993
tiina.neumann(at)torva.ee