Ehitus, planeerimine ja keskkond

 Ametikoht Nimi Vastuvõtuaeg Kontakt
 Abivallavanem Aivar Uibu   515 3546
aivar.uibu(at)torva.ee
 Maakorraldusspetsialist Arvo Kargu
 

766 8454
arvo.kargu(at)torva.ee

 Ehitusspetsialist Andres Jurs   766 8453, 506 9331
andres.jurs(at)torva.ee
 Keskkonnaspetsialist Terje Tomson   766 5318
terje.tomson(at)torva.ee