Valdkonna üldkontaktid

 Nimi ja ametikoht Töövaldkond Vastuvõtuaeg Kontakt
 Lauri Drubinš
 Abivallavanem
    512 4285, 766 5319
lauri.drubins(at)torva.ee

 Taimo Tugi 
 Sotsiaalosakonna
 juhataja

Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöö korraldamine, täiskasvanute
eestkoste, erihoolekanne, koduteenus

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
T 10.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

766 5347
5 301 4335
taimo.tugi(at)torva.ee

 Siret Sarv
 Sotsiaaltööspetsialist
 Teenistussuhe   peatunud

     
 Kristi Kiusalaas
 Sotsiaaltööspetsialist

Ühekordne sotsiaaltoetus, matusetoetuse
taotlemine, toimetulekutoetuste taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltransporditeenus

E 8.00-12.00
K 13.00-17.00
N 13.00-17.00
R 8.00-12.00
Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva

7668458
53090211
kristi.kiusalaas(at)torva.ee
 Eve Laar
 Sotsiaaltööspetsialist
Eluruumitagamise taotlused, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

K 8.00-12.00
Toimub eelneval kokkuleppel
Hummuli

R 8.00-12.00
N 13.00-17.00
Tartu 20, Tõrva

Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

767 9764
Hummuli

766 8457
521 4317
Tartu 20, Tõrva

eve.laar(at)torva.ee

 Kersti Köster
 Sotsiaaltööspetsialist
Hooldajatoetuse taotlemine, isiklik abistaja, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine  

T 13.00-17.00
N 8.00-12.00
Riidaja

E 13.00-12.00
K 08.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

767 9733
Riidaja

766 8457
526 7613
Tartu 20,Tõrva

kersti.koster(at)torva.ee

 Kaie Lomp 
 Lastekaitsespetsialist

teenistussuhe peatunud

Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja
muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus

 

 
 Grete Kangro
 Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus

E 13.00 -17.00
K 8.00 -12.00
Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva

766 8455
5 860 8005
grete.kangro(at)torva.ee
Hele Adamson
Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus
 

766 8455, 530 21125
hele.adamson(at)torva.ee

 Aime Raidla 
 Raamatupidaja-     sekretär
   
766 5348
aime.raidla(at)torva.ee

 

 

 

 

 

Uudised ja teated

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tõrva vallas

11.06.2020

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. III vooru taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil 15.06.2020-31.07.2020.  Loe edasi »