Valdkonna üldkontaktid

 Nimi ja ametikoht Töövaldkond Vastuvõtuaeg Kontakt
 Lauri Drubinš
 Abivallavanem
    512 4285, 766 5319
lauri.drubins(at)torva.ee

 Taimo Tugi 
 Sotsiaalosakonna
 juhataja

Valdkonna juhtimine, sotsiaaltöö ja
lastekaitsetöö korraldamine, koduteenus

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
T 10.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

766 5347
5 301 4335
taimo.tugi(at)torva.ee

 Kristi Kiusalaas
 Sotsiaaltööspetsialist

Ühekordne sotsiaaltoetus, matusetoetuse
taotlemine, toimetulekutoetuste taotlemine, parkimiskaartide väljastamine, sotsiaaltransporditeenus

E 8.00-12.00
K 13.00-17.00
N 13.00-17.00
R 8.00-12.00
Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Tartu 20, Tõrva

7668458
53090211
kristi.kiusalaas(at)torva.ee
 Eve Laar
 Sotsiaaltööspetsialist
Eluruumitagamise taotlused, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

E 13.00-17.00
Toimub eelneval kokkuleppel
Hummuli

 

R 8.00-12.00
N 13.00-17.00
Tartu 20, Tõrva

Teistel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

767 9764
Hummuli

 

766 8457
521 4317
Tartu 20, Tõrva

eve.laar(at)torva.ee

 Kersti Köster
 Sotsiaaltööspetsialist
Hooldajatoetuse taotlemine, isiklik abistaja, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine  

T 13.00-17.00
N 8.00-12.00
Riidaja

 

E 13.00-17.00
K 08.00-12.00
Tartu 20, Tõrva

Teisel aegadel vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

767 9733
Riidaja

 

766 8457
526 7613
Tartu 20,Tõrva

kersti.koster(at)torva.ee

 

Hele Adamson
Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus
T 13.00-17.00
N 8.00-12.00
Tartu 20, Tõrva
766 8455, 530 21125
hele.adamson(at)torva.ee
Liina Põldsalu
Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsealased tegevused, alaealiste
eestkoste, tugiisiku teenus, lapsehoiuteenus ja muud teenused puudega lapsele, asendus- ja järelhooldus, turvakoduteenus
E 13.00-17.00
K 08.00-13.00
Tartu 20, Tõrva
5860 8005
liina.poldsalu(at)torva.ee

 Kaie Lomp 
 Lastekaitsespetsialist

teenistussuhe peatunud

 

 

 
 Aime Raidla 
 Raamatupidaja-     sekretär
   
766 5348
aime.raidla(at)torva.ee