Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on:

  • soodustada ja parandada leibkonna toimetulekuvõimet;
  • katta osaliselt vähekindlustatud leibkonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

Sotsiaaltoetuseid saama õigustatud isikud:

  • Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tõrva vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Tõrva valla haldusterritooriumil.
  • Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tõrva vald.
  • Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tõrva vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Tõrva valla haldusterritooriumil.