Ülevaade Tõrva Muusikakooli ajaloost

Tõrva Muusikakooli avamine sai teoks tänu entusiastlike muusikute Aino ja Sulev Orgse elamaasumisele Tõrva linna.

 

Enne 1981. aastat puudus Tõrvas professionaalne pillimänguõpetus.1981. a sügisel avati Tõrvas Valga muusikakooli filiaal. Filiaalina tegutseti aastatel 1981-1985. Kohapeal Tõrvas sai õppida kahte pilli: klaverit ja viiulit. Arvestused ja eksamid tuli sooritada Valga muusikakoolis.

Muusikakooli loomist Tõrvas toetasid mitmed tolleaegsed ümbruskonna ettevõtted: Valga KEK, Valga EPT, Tõrva sovhoos, Tõrva linna täitevkomitee ning Valga Rajooni Kultuuriosakond. Ministeeriumi loal ja koostöös kohalike asutuste juhtidega leiti raha inventari muretsemiseks. Valga KEK-i juhtkond eraldas muusikakooli tööle asunud õpetajatele oma jaotuskavast uued korterid. Tõrva keskkooli juhtkond võimaldas klassiruumide kasutamise õppetööks ning oli abiks inventari muretsemisel.

 

Iseseisev Tõrva Muusikakool avas uksed 1. septembril 1985. aastal Tõrva Keskkooli (praeguse Tõrva Gümnaasiumi) katuse all. Kool alustas tööd 9 õpetaja ja 59 õpilasega 5 erialal: klaver, akordion, viiul, kitarr, puhkpill. Kooli esimeseks direktoriks sai Aino Orgse. Aino oli mitmekülgselt andekas muusikainimene. Lisaks tööle muusikakoolis juhatas ta veel Helme valla segaansamblit „Sillervo", oli tegev Tõrva meeskoori dirigendina ning Helme Maarja koguduse ja Tõrva Immaanueli koguduse juures pühapäevakooli õpetajana. Aino Orgse algatusel hakati Tõrvas läbi viima Erni Kasesalule pühendatud kandlepäeva, mis on tänaseks kujunenud üle-eestiliseks kanneldajate kokkutulekuks ja võistumängimiseks.

 

Tõrva muusikakoolil on aastate jooksul välja kujunenud mitmed traditsioonid:

1.       koos Karksi-Nuia muusikakooli ja Tarvastu muusika- ja kunstikooliga korraldatakse igal aastal ühised kontserdid Tarvastus (Tarvastu kirikus), Karksi-Nuia muusikakoolis ja Tõrva kirik-kammersaalis (tähistamaks endise direktori Aino Orgse sünniaastapäeva);

2.       detsembrikuus esinevad muusikakooli õpilased ja õpetajad advendikontserdil Tõrva kirik-kammersaalis;

3.       igal kevadel annavad muusikakooli õpilased kontserdi lasteaialastele;

4.       õppeaasta lõpul toimub muusikakooli kontsert ja lõpuaktus Tõrva kirik-kammersaalis;

5.       muusikakooli õpilased ja õpetajad sisustavad muusikaliselt erinevaid Tõrva linna kultuuriüritusi.

 

Tõrva muusikakooli õpilased osalevad aktiivselt oma regioonis toimuvatel üritustel:

  1. Rahvusvaheline klaveriansamblite festival Valga muusikakoolis;
  2. Kammermuusika päev Otepää muusikakoolis;
  3. Viiulipäev Valga muusikakoolis;
  4. Noorte keelpillimängijate suvekool Põltsamaal;
  5. Noorte pianistide suvekool Tartus jt.

Sõprussidemed seovad Tõrva muusikakooli ja Essunga muusikakooli Rootsis.
 

Muusikalise kõrghariduse on saanud: Urmas Põldma (Rahvusooper Estonia solist - tenor), Hille Sillaots-Kurm (vabakutseline laulja), Mallika Veeperv (Tallinna Inglise kolledži muusikaklassi juhataja, tütarlastekoori Ellerhein abidirigent ja kontsertmeister), Maiken Mikk-Pajupuu (Rapla muusikakooli viiuliõpetaja), Eve Paap (koorijuht ja muusikaõpetaja Tartus), Heli Järv (muusikaõpetaja Tartus) jt. Siiri Kravtsov-Põldsaar töötab Valga põhikooli muusikaõpetajana.

Mitmetel on muusikaõpingud ja kõrghariduse omandamine veel pooleli.

Tõrva muusikakooli on aastate jooksul lõpetanud 150 noort muusikut.

 
2014/15 õppeaastal töötab koolis 9 õpetajat. Pilliõppes õpib 77 õpilast Tõrva linnast, Helme ja Põdrala valdadest.