Lastekaitse

 
Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.
 

Igaüks peab viivitamatult teavitama abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teadlik on.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,  kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112. Samuti tuleb hädaohus olevat last viivitamata abistada ning likvideerida selleks lapse elu või tervist ohtu seadnud olukord.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohalikule omavalitsusele või helistada lasteabitelefonil 116 111. Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning vajadusel ka inglise keeles.

 

Vanemlusprogrammist "Imelised aastad"

Tõenduspõhist programmi „Imelised aastad" viiakse Eestis läbi Tervise Arengu Instituudi (TAI) eestvedamisel.

Ülemaailmselt on „Imelised aastad" rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituse süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme ning mille tulemuslikkus on tõestatud.

„Imelised aastad" on suunatud kahe- kuni kaheksaaastaste laste vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

Sel aastal toimub koolitus lapsevanematele alates 27. augustist Ritsu Lasteaed-Algkoolis.

Kohtutakse kord nädalas igal teisipäeval, kokku 16 kohtumist kestvusega 4 kuud. Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud. Koolitus on osalejatele tasuta.

Info ja registreerimine:

Tõrva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid
5302 1125
766 8455