Tõrva Muusikakooli õpetajad

Viive Andersoo akordion, plokkfööt ja klarnet
Heinar Hernits viiul, tšello
Anton Kogan puhk- ja löökpillid, orkester
Anne Gomaa solfedžo, muusikalugu, üldklaver ja eelklass
Thea Leitmaa direktor, klaver
Mati Mölder kitarr
Kersti Reimund klaver, kontsertmeister
Jana Vagula klaver, kontsertmeister
Tiiu Koort solfedžo, muusikalugu
Novella Hanson laul, lauluansambel
Maie Kala laul, lauluansambel