Tõrva valla kultuuripreemia

Tõrva valla kultuuripreemia on preemia kultuurielu ja selle edendajate väärtustamiseks.

Kultuuripreemia eesmärk on tunnustada Tõrva vallaga seotud isikuid ning kollektiive, kes on kultuuri alal saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Kultuuripreemia määratakse isikule või kollektiivile, kelle töö ja saavutused on kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele Tõrva vallas ja on tunnustuseks ning maine kujundajaks Tõrva vallale. Kultuuripreemia suurus on 1000 eurot.

Tõrva valla kultuuripreemia statuut

Tõrva valla kultuuripreemia laureaat:

  • 2019 - Elmar Orav