Tõrva Lasteraamatukogu on suletud 20.07-16.08. 

Uudised ja teated

Huviringide tegevustoetust saab taotleda 31. augustini

13.08.2020

Tegevustoetust saab taotleda Tõrva valla territooriumil huviharidust või -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik ja Tõrva Vallavalitsuse hallatav asutus. Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse 7 - 19 aastastele rahvastikuregistri andmetel Tõrva valla elanikele. Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Tõrva valla arengukava ja Tõrva valla huvihariduse ning -tegevuse kavaga.  Loe edasi »