Tõrva linn tunnustab!

Tõrva linn annab alates 2008. aastast välja Mari Kulli nimelist kultuuripreemiat, mis on mõeldud kultuurielu ja selle edendajate väärtustamiseks ning see määratakse isikule või kollektiivile, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele Tõrvas.

Tõrva linna kuldmärgiga autasustatakse inimest, kes on andnud suure panuse Tõrva linna arengusse või osutanud märkimisväärseid teeneid Tõrva linna maine tõstmisel või linna tuntuse ja tunnustatuse suurendamisel.

Tõrva linna hõbemärgiga autasustatakse inimest, kelle tulemuslik töö ja saavutused aitavad kaasa Tõrva linna igapäevasele elule ja arengule.

Alates 2013. aastast tunnustatakse Tõrva Tegija tiitliga linnas tegutsevaid ettevõtjaid, kes on panustanud linna arengusse, loonud uusi töökohti või pakub uusi tooteid ja teenuseid.